Generalforsamling søndag d. 30. maj kl. 14.00

16-05-2021

Så kan vi endelig afholder årets generalforsamlinger J. Det foregår for HRR´s vedkommende i den lille ridehal søndag d. 30. maj kl. 14.00 med efterfølgende stiftende generalforsamling for den nye klub samme dag kl. 15.30, hvis medlemmerne i de to klubber stemmer for en fusion.

Af hensyn til Corona-restriktionerne afholder vi det i ridehallen, hvor der er god udluftning, men hvor vi stadig kan være under tag, men det betyder så, at ALLE SKAL VISE CORONAPAS. Desuden beder vi alle deltager om selv at medbringe en stol, hvis de ønsker at sidde ned under generalforsamlingen. Ligeledes bedes I medbringe en kuglepen til afstemningerne.

Klubberne serverer en sodavand til deltagerne, men har ligeledes pga. corona-restriktionerne afholdt os fra at servere kage. Den må vi have til gode til klubbens 1. års fødselsdag.

 

I har tidligere fået nedenstående materialet til generalforsamlingen sendt ud, men I får det lige her igen.

Vedlagt dette brev finde I:

 

Vi håber, at I vil bruge lidt tid på at sætte jer ind i materialet, og at rigtig mange vil møde op til generalforsamlingen og stille op til den nye bestyrelse. En del af de nuværende bestyrelsesmed-lemmer ønsker ligeledes at fortsætte det store arbejde med at få en ny rideklub stablet på benene og få byggeprojektet på Thorsgårdsvej 40 i land. Det er ikke nogen hemmelighed, at der allerede er lagt rigtig mange timers arbejde i dette projekt, men at der også stadig er en ret stor arbejdsbyrde i vente. Da antallet af bestyrelsesmedlemmer samtidig halveres, hvis klubberne fusionerer, så kræver det ligeledes, at der er en del medlemmer, der har lyst til at give en hånd med i de forskellige underudvalg der nedsættes f.eks. stævneudvalg, juniorudvalg, byggeudvalg, håndværkerudvalg mv.

 

Bestyrelserne indstiller til medlemmerne, at de to klubber fusionerer, bl.a. fordi en fusion vil kunne forbedre det tilbud, som vi kan tilbyde medlemmerne. F.eks. vil vi med en fusion kunne forbedre elevskolen, da vi med både en større hesteflok og flere elevskoleryttere bedre vil kunne optimere holdene og tilpasse undervisningen til de enkeltes niveau, ligesom det vil være lettere at tilbyde kurser og andre medlemsaktiviteter, når vi er en større flok. Vi mener desuden, at en samlet forening vil øge sammenholdet på stedet, så vi ikke er jer og os, men en enhed, der trækker på samme hammel og med en fælles foreningsånd.

Med en fusion vil vi ligeledes kunne optimere driften og gøre denne mere lønsom, idet vi vil kunne spare på en række omkostninger (hjemmesider, forsikringer, medlemsskaber mv), ligesom det også administrativt vil give en del lettelser, idet vi nu bruger en del tid på fakturering mellem de to klubber, ligesom der bruges en del tid på at afstemme beslutninger bestyrelserne imellem. Vi vil således kunne opnå en forbedret økonomi pga. stordriftsfordele, hvilket vil give os mulighed for at kunne tilbyde medlemmerne flere/bedre aktiviteter, ligesom det vil gøre dagligdagen lettere, at vi er fælles om det hele og ikke skal vende den i de to bestyrelser først.

Vi har helt fra starten, da HRR kom til Thorsgårdsvej talt om fusion, men da var det ikke økonomisk lønsomt, idet vi ville miste en stor del af det økonomiske tilskud fra Horsens Kommune herved. Kommunen har imidlertid ændret deres tilskudsregler, så det ikke længere er en hindring, ligesom de nu bakker meget op omkring en fusion, når de bygger til ridesporten på Thorsgårdsvej. Kommunen har henvisningsret til stedet, dvs. at der kan komme andre klubber til i fremtiden, hvorfor der også kun er begrænset plads til private opstaldere, og i en sådan situation vil vi ligeledes stå stærkere, hvis vi fusionerer.

 

Den fusion, der foreslås, er efter vejledning fra DGI en uegentlig fusion, hvorved forstås, at den ene klub uden likvidation opløses ved at overdrage sin aktiver og gæld som helhed til den anden klub. Herved skal der jfr. DGI´s juridiske konsulent ikke ske opløsning som nævnt i de enkelte klubbers vedtægter, men alene foretages en alm. generalforsamlingsafstemning blandt medlemmerne. Dette har vi i bestyrelserne fundet tilstrækkeligt, da medlemmerne i begge klubber i en årrække har tilkendegivet, at de er interesseret i en fusion.

 

Har I spørgsmål i relation hertil, er I meget velkommen til at rette henvendelse til bestyrelserne.

 

Mange hilsner

Bestyrelserne for BOR og HRR.