Ordens- og sikkerhedsregler for Horsens Sportsrideklub

Horsens Sportsrideklub er medlem af Dansk Rideforbund (DRF), og vores regelsæt følger DRF’s sikkerhedsregler, og DRF’s etiske retningslinjer.


Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter 

 

I stalden 

 

På folden/i løsdriften 

 

I ridehuse/på ridebanerne 

 

 

Elevryttere

Partryttere

Private ryttere

 

 

 

Generelt

Sikkerhedsgodkendt hjelm på under 13 år i omgang med heste 

 

 

Sikkerhedsgodkendt hjelm på under 13 år i omgang med heste 

 

Sikkerhedsgodkendt hjelm på under 13 år i omgang med heste 

Børn og unge under 18 færdes på forældrenes ansvar, der er ikke krav om voksen tilstedeværelse. 

Forældre kan ikke forvente, der er andre i stalden i tilfælde af et fald eller en ulykke. 

Det er forældrenes ansvar, at private ryttere under 18 følger klubbens regler, også når der ikke er en voksen med. 

Ophold UDEN heste-omgang 

Under 13
Voksen med, men ok uden hjelm 

Over 13 år: 
Ok uden voksen  
OK uden hjelm 

Ok uden voksen 
Ok uden hjelm 

  

OK uden hjelm  

 

Omgang MED heste (trække, strigle, etc) 

Under 13 år:
Hjelm på 
Voksen med 

Under 13 år
Hjelm på 

Under 13 år
Hjelm på 

Ridning

Under 16 år
Voksen med  

Under 16 år
Voksen med  

 

Ind/udlukke på fold/ samt fodervagt (turnusordning)

 

Ikke aktuel

 

Hvis under 16 år
Altid gå sammen med en over 16 år 

 

Øvrig ind-/udluk 
på fold 

Under 13 år
Hjelm på 

Kun efter anvisning fra underviser  

Under 13 år: 
Hjelm på 

Under 13 år: 
Hjelm på 

*Begrebet ”voksen med”: her kan der godt aftales med anden voksen over 18 år, at vedkommende holder øje med ens barn.

 

Mvh. Bestyrelsen

August 2023