Beredskabsplan ved ride- og maskinulykker

  1. Stop ulykken.
  2. Afskærm tilskadekomne, så tilstanden ikke forværres.
  3. Få en anden til at tage sig af hesten/stoppe maskinen.
  4. Bliv ved tilskadekomne og vurder dennes tilstand.     
    !Ved risiko for nakke-/rygskade må den tilskadekomne ikke flyttes!
  5. Ring ALARM 112 ved mindste tvivl.
  6. Beskriv ulykken. Beskriv tilskadekomnes tilstand. Oplys adresse: Thorsgårdsvej 40, 8700 Horsens 
  7. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp på stedet.
  8. Når ambulancen er på vej, placér en person i indkørslen for at vise ambulancen vej til ulykkesstedet