Horsens Sportsrideklubs formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. 
Samtidig er der i stigende grad fokus på etisk korrekt anvendelse af heste til ridesport.

Med dette som afsæt, og med ESG (Environment, Social, Governance) som ramme, arbejder klubben med etik og bæredygtighed under følgende overskrifter: 

Environment (Klima og miljø) 

HSR er en frivillig forening, drevet af frivillige kræfter med få ansatte, på en ældre ejendom, med en ældre maskinpark. Vi arbejder derfor med klima og miljø på følgende måde: 

 

Sociale forhold 

I HSR skal der være plads til alle. Vi vægter et godt socialt sammenhold for børn og unge, og en god tone blandt alle, der færdes i klubben. 

Vi arbejder med det sociale på følgende måde: 

 

Governance og etik (Selskabsledelse) 

Governance i HSR handler om transparent ledelse af klubben, og et værdisæt om ordentlighed og trygge rammer for dyr og mennesker. 

Der har de seneste år været stort fokus på det etiske i anvendelse af hesten til ridesport. HSR har derfor særligt fokus på dyreetikken, ved at: 

 

Ridning og omgang med heste er ikke ufarligt. 

HSR har derfor fokus på sikkerhed for mennesker og heste ved at 

 

Godkendt af Horsens Sportsrideklubs bestyrelse, december 2023