Opstaldning på Horsens Sportsrideklub

Rideklubben tilbyder opstaldning til et mindre antal aktive klubmedlemmer med egen hest/pony, og som kan være brugere af stedet med respekt af elevskolen.

Vi råder over en nybygget stald (færdig pr. 1.12.2022 samt vores "gamle" stald.

Vi råder over 3 forskellige udlejningstyper:

 

 

Under fanen "Køb" og under "opstaldning" kan du læse mere om priser og indhold ift. de 3 udlejningstyper.

Klubben har ikke faciliteter til at tilbyde opstaldning af hingste, føl og plage under 2 år.

Du kan læse mere om vores faciliteter under fanen "Information" her på hjemmesiden.

Vi råder bl.a. over 2 ridehaller, med Walber Fiberbunde, stor udendørs springbane, udendørs sandbane, ca. 9 HA jord udlagt med gode, forsvarlige folde, 2,3 km. ridesti rundt om hele vores matrikel, vandspiltove, har tilknyttede undervisere i både dressur og spring, ansat staldpersonale i alle hverdage osv.

I 2022 har vi omlagt 5 ha. af vores græsmarker med ny hestegræsblanding (lav på sukker).I 2023 forventer vi at omlægge resten.

 


Opstalders pligter

Opstalder skal selv muge boksen.

Der må kun anvendes den af stedet valgte bund. Vi arbejder på en grønprofil, så mødding køres så vidt muligt til Biograsanlæg, hvorfor der er specielle regler vedr. affaldet - nærmere information herom ved henvendelse. 
Alle opstaldere indgår i en fodervagtplan – hvilket betyder fuld fodring morgen, middag og aften på lørdage og søndage af alle heste opstaldet på stedet  – det samme gør sig gældende for helligdage og evt. ferier.

Opstaldningsstedet står for udarbejdelsen af foderturnusvagtplanen.

Som opstalder har man desuden pligt til frivilligt arbejde for Horsens Sportsrideklub . Frivilligt arbejde beregnes alene til arbejdsdage arrangeret at klubben samt stævneafviklingstjanser - ikke andre ting. 

Klubben eksisterer i overvejende grad pga. de frivillige hænder bag, så det er vigtigt at du kan se dig selv ind i det, hvis du skal være opstalder på stedet. Vi forventer desuden at du er hjælpsom af natur overfor vores elevryttere og fordrer en god tone og stemning omkring dig. 

 

Foder og strøelse:

Se under "KØB" + "OPSTALDNING", hvor der er angivet, hvad der er inkl. og hvad der er ekskl

 

Vi tilbyder begrænset opbevaring af halmpiller og eget foder. 

 

 

Depositum og betaling

Forudsætningen for at have en hest/pony opstaldet er først og fremmest, at man er aktivt medlem af Horsens Sportsrideklub og medlemsskab er betalt.

Betaling sker altid forud! Depositum såvel som første måneds leje betales derfor inden indflytning.
Inden hestens ankomst skal opstalder overfor opstaldningsstedet have forevist dokumentation for gyldig vaccination, nylig foretaget gødningsprøve og eventuel dokumentation for ormekursbehandling.

Kan der ikke forevises en nylig gødningsprøve, skal en gødningsprøve fremvises inden for den første uge efter ankomst.

Der foretages herefter i øvrigt fælles gødningsprøver og evt. ormekur forår og efterår, hvor opstalder skal godtgøre klubbens udgifter herfor. 
Det et krav, at hesten vaccineres i overensstemmelse med vaccinationsprogrammet, samt er omfattet af en gyldig/lovpligtig ansvarsforsikring.
Boksleje betales månedsvis forud, og det er et krav, at betaling forgår via klubbens hjemmeside med betalingskort.
Boksen kan ikke fremlejes til andre af pensionæren i tilfælde af sygdom m.v.
 

 

Midlertidig fraflytning grundet hestens/ponyens sygdom

I forbindelse med sommergræs, træningslejre o. lign. er det muligt at ”holde” på boksen mod betaling af "reservation af boks" (se shoppen) Boksen/opstaldningspladsen kan alene ”reserveres” i max 1 måned.
Det er opstaldningsstedet, der disponerer over boksen i reservationsperioden. 

 

 
Ved fraflytning /opsigelse af opstaldningskontrakt

Skal altid ske skriftligt og via mail  til stald@horsenssportsrideklub.dk og med følgende mail cc: bogholderi@horsenssportsrideklub.dk senest den sidste dag i måneden med endelig fraflytning til den næste måneds udgang. Dvs. indsendes opsigelsen den 28. september, så ophører opstaldnings-og betalingsforpligtigelserne fra og med den 1. november.
Vælger en pensionær at flytte før tid, hæftes der for fuld betaling opsigelsesperioden ud.

Ved fraflytning skal boksen muges og tømmes helt samt rengøres; boksfronter, tremmer, krybbe og vandtrug tørres af, så den er helt klar til næste indflytter.
Mangler disse forhold at blive udført, vil der blive trukket et beløb for dette fra depositum.
Betalt depositum refunderes, såfremt og når alle udestående er opgjort.

 

Kontakt os og hør, om vi har ledige pladser til din hest/pony :-)

Henvendelse vedr. opstaldning skal ske til mail: info@horsenssportsrideklub.dk