I 2017 inviterede HRR (Horsens Rideklub) BOR (Boller Rideklub) ind i samarbejdet og efter en medlemsafstemning i BOR indgik de to klubber i 2017 en aftale om et fremtidigt samarbejde om et fælles Ridecenter på Rugballegård. I sommeren 2020 tog det hele dog en ko-vending, og Horsens Kommune tilbød i stedet, at de 2 rideklubber kunne forblive på eksisterende matrikel efter 1.1.2021 og renovering og ombygning ville blive beviljet i løbet af de kommende år.  Se evt. her https://horsens.dk/Politik/Byraadet/50/50-2796.Det betød samtidig et farvel til Stald Vestergård, som forpagtede stalden på Thorsgårdsvej 40. Horsens Kommune opsagde forpagtningsaftalen med Stald Vestergård med udgangen af 2020. 

Pr. den 30. maj 2021 afholdtes generalforsamling i de 2 klubber, og man blev enige om, at indgå en fusion mellem klubberne og videreføre de 2 gamle klubber under et nyt navn Horsens Sportsrideklub og med et nyt logo bestående af elementer fra både Bollers og Horsens Rideklubs logoer. Horsens Sportsrideklub er dermed den fortsættende klub pr. 1. juni 2021.

 

Følg processen omkring byggeriet nedenfor:

August 2021: Lokalplanen ift. det kommende BYGGEFELT er i slutningen af august 2021 udsendt til høring. Der er tale om forslag til lokalplan 370. Den endelige godkendelse af lokalplanen afventer dog godkendelse af kommuneplanen først. Denne forventes på plads i december 2021 og lokalplanen kan derfor forventes på plads i januar 2022.

Fasen med oprydning på matriklen er færdiggjort.

Fasen omkring sikring af drænforhold, spildevand, tilslutning til offentlig kloak færdiggøres i uge 49 2021. Der vil pågå yderligere drænarbejde ifm. selve byggeriet.

7. december 2021: Der er afholdt informationsmøde for alle interesserede tirsdag den 7. december 2021 kl. 19.00 på Thorsgårdsvej 40, 8700 Horsens i den store ridehal med Velas samt Horsens Kommune. Tegninger til brug for udbudsmaterialet m.m. blev fremvist ift. den kommende staldbygning.

13. januar 2022 er lokalplanen vedtaget og godkendt, så nu kan der tages fat på søgning af byggetilladelse og miljøansøgning samt udbudsmateriale-færdiggørelsen. Udbudsmaterialet er i den afsluttende fase og forventes klart omkring uge 8 i 2022, hvorefter der indbydes til udbud/tilbudsgivning. NYT: Udbuddet er færdigt: 2 har afgivet bud.  Det er nødvendigt en en ekstra bevilling, hvis projektet skal blive en realitet.

25. marts 2022: Byggetilladelse og miljøtilladelserne er nu heldigvis på plads. Se miljøtilladelsen her

26. april 2022: Byrådet bevilligede den 26. april 2022 de yderligere 3,2 mio. kr., så projektet kan gennemføres grundet generelle prisstigninger samt de fortsatte udfordringer med vand på matriklen.

16. maj 2022: Første, opstartende byggemøde og start på byggeriet og klargøring af byggeplads

30. maj 2022: Der afholdes "Første Spadestik" mandag den 30. maj 2022 kl. 16.30 på matriklen. Her deltager borgmesteren bl.a. også.

2. juni 2022: Sokkel støbning

30. juni 2022: Gulvet støbes og ny møddingsplads støbes.

Uge 28, 29 og 30, 31: Byggepladsen holder lukket pga. ferie.

frem til 22. august 2022: ingen aktivitet på byggepladsen

Uge 34: tømreren kommer og forbereder til spær

Uge 35: spær leveres og sættes op

1. september 2022: Rejsegilde kl. 15.00. Invitation her

5. september 2022: elementerne leveres. Der er tale om en meget travl dag med megen tung trafik på matriklen!

23. september 2022: taget forventes at være færdigt. 

1. december 2022: Heste og ponyer flytter ind i stalden

15. januar 2023: Officiel indvigelse v/ Borgmester Peter Sørensen m.fl. 

 

Kontaktperson i rideklubben ift. byggeprojektet: Sara Jelling