Forældrehjælp - en nødvendighed

Kære forældre 

Ridning er ikke det samme som fx fodbold eller gymnastik, hvor man kan sætte sit barn af og komme og hente igen senere. Vi har i rideklubben med store, levende dyr at gøre, og af og til reagerer de pludseligt og uventet. Som  forældre er der behov for, at du/i er med og er behjælpelige med klargøringen af ponyen/hesten samt sikre, at jeres barn følger vores ordens-og sikkerhedsregler (ses her på siden under "information - regler"). Vi skal derfor af sikkerhedsmæssige årsager bede om jeres hjælp og tilstedeværelse, når børnene er på rideskolen.

Når man går til ridning, skal man senest være i stalden 20 – 30 minutter før undervisningstimen starter, så du og barnet har tid til at gøre hesten klar og sadle den op. Man må trække hesten ud på staldgangen 20 min. før undervisningen starter – inden foregår det i boksen.

Er du forælder til et barn, der rider i ponylegestuen, og som endnu ikke er tryg ved at ride på egen hånd uden hjælper, så fungerer du som forælder som trækker af ponyen/hesten under undervisningen. Vi anbefaler tøj og fodtøj til at bevæge sig i. Ridelæreren kan ikke trække rundt på eleverne og samtidig undervise.

Vigtigt er, at når hesten laver hestepærer på banen under undervisningen eller i stalden, så er det jer forældre, der skal sørge for at samle gødningen op med det samme og hælde det over i trillebørerne i hjørnet ar ridebanen. Det skyldes at ridebaner er særdeles dyre at anlægge og ødelægges af hestenes gødning. Derfor er det meget vigtigt at fjerne det straks. 

I anbefales at tilmelde jer facebookgruppen ”Medlemmer af Horsens Horsenssportsrideklub - HSR”, hvor meget kommunikation foregår.

Bestyrelsen samt vores udvalg og alle vores aktiviteter drives udelukkende af frivillige hænder og dine kunne vi også rigtig godt bruge. Se gerne under vores "udvalg" eller meld dig som hjælper til nogle af vores mange aktiviteter, så vi i fællesskab kan skabe mange gode oplevelser for de unge mennesker.

Vi håber på et rigtigt godt samarbejde og velkommen til smiley.

Venlig hilsen

Bestyrelsen