Horsens Sportsrideklubs historie

Horsens Rideklub er en af landet ældste rideklubber og kan føres helt tilbage til  d. 20. april 1902, hvor Horsens Rideforening blev stiftet.

Selve navnet Horsens Rideklub kom til ved en vedtægtsændring i 1908 og i december 1969 flyttede klubben ind på Nørremarksgården på Lovbyvej ved nordsiden af Bygholm Sø, hvor den havde til huse i rigtig mange år. I efteråret 2007 eksproprierede Horsens Kommune området og en usikker periode startede for klubben. I foråret 2012 flyttede Kværnbækgård Rideklub også ind på matriklen og de to klubber blev endelig fusioneret pr. 1. marts 2014.

Boller Rideklub (BOR) har eksisteret siden 1971. Klubben lå oprindeligt på Bollervej på sydsiden af Horsens fjord, men flyttede i 2000 til nuværende adresse hos Stald Vestergård mellem Torsted og Hatting. 

I 2018 blev Horsens Rideklub (HRR) eksproprieret og flyttede ind hos BOR med alle deres elev ponyer. Baggrunden var Horsens kommunes kraftige befolkningstilvækst som øgede efterspørgslen på byggegrunde. HRR havde i mange år forinden samarbejdet med Horsens kommune omkring en ny lokalplan som skulle realisere et nyt Ridecenter på Rugballegård, Stationsvej 82.

I 2017 inviterede HRR BOR ind i samarbejdet og efter en medlemsafstemning i BOR indgik de to klubber i 2017 en aftale om et fremtidigt samarbejde om et fælles Ridecenter på Rugballegård. I sommeren 2020 tog det hele dog en ko-vending, og Horsens Kommune tilbød i stedet, at de 2 rideklubber kunne forblive på eksisterende matrikel efter 1.1.2021 og renovering og ombygning ville blive beviljet i løbet af de kommende år. Det betyd samtidig et farvel til Stald Vestergård, som forpagtede stalden på Thorsgårdsvej 40. Horsens Kommune opsagde forpagtningsaftalen med Stald Vestergård med udgangen af 2020. 

Pr. den 30. maj 2021 afholdes generalforsamling i de 2 klubber, og man blev enige om, at indgå en fusion mellem klubberne og videreføre de 2 gamle klubber under et nyt navn Horsens Sportsrideklub og med et nyt logo bestående af elementer fra både Bollers og Horsens Rideklubs logoer.