Handelsbetingelser gældende for Horsens Sportsrideklub

 

GENERELLE OPLYSNINGER:

Organisationens juridiske navn: Horsens Sportsrideklub
Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 52 52 51 28

E-mail adresse: info@horsenssportsrideklub.dk
Web-adresse: www.horsenssportsrideklub.dk

 

PRISER

Alle angivne priser er i danske kroner og ikke tillagt moms, da vi er en forening. Der tages forbehold for afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl mv.

Når du via dit betalingskort køber et af følgende produkter:

sker det som en forudbetaling for den periode, der er angivet ved købet.
Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb. Fejlkøb refunderes naturligvis eller købet placeres korrekt.

Ift. 

opkræves man kun for det enkelte køb for hver gang, man putter det i indkøbskurven.

 

BETALING

På dette websted kan der betales med følgende betalingsmidler:

Betaling sker forud.

Vi benytter NETS og Swedbank som betalingsgateway, læs mere på deres side om sikkerheden ved online betaling.

Betalingen for undervisning og parter sker i hele måneder med forudbetaling og med forfald pr. den 1. 

Ved indmeldelse fra den 1. til den 15. betales fuld pris for indeværende måned.

Fra den 16. og måneden ud betales halv pris. Medlemskab gradueres ligeledes pr. kvartal ved indmeldelse og herefter betales pr. 1. februar.

 

ABONNEMENTSVILKÅR

Såfremt at købet er et kontinuerligt abonnement, er følgende vilkår gældende:
Det er en forudsætning for købet på dette websted, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Horsens Sportsrideklub og Nets eller Swedbank.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Horsens Sportsrideklub fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller afmelder købet hos Horsens Sportsrideklub. Du vil senest 1 uge før hver betaling modtage en e-mail med oplysninger om, hvor meget der trækkes på dit kort.

Horsens Sportsrideklub benytter NETS og Swedbank som betalingsgateway, og ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Horsens Sportsrideklub, men hos DIBS A/S i krypteret og sikker form, se venligst mere herom på deres hjemmesider.

Kvittering for betaling sendes via E-mail. Når du tilmelder dig, accepterer du her nævnte vilkår og salgsbetingelser. Du kan til enhver tid stoppe medlemsskabet jf. gældende opsigelsesvarsel og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte Horsens Sportsrideklub på mail info@horsenssportsrideklub.dk.

Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Horsens Sportsrideklubs systen en påmindelse pr. mail herom, og du skal derefter logge ind på din profil og opdatere dit betalingskort, ved at logge ind på www.horsenssportsrideklub.dk, klik på "Køb/tilmeldinger" og herefter på "Opdater betalingskort". Opdater herefter dine oplysninger. Linket til at rette betalingskort information kommer først frem, når du har modtaget dit nye betalingskort.

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes som beskrevet ovenfor.

 

FORTRYDELSESRET OG AFMELDING

Der er ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom medlemskab, partsridning, facilitetskort, holdundervisning og lign. jfr. Lov om visse forbrugeraftaler § 18, stk. 12. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb. Fejlkøb refunderes naturligvis eller købet placeres korrekt.

Opsigelse sker med 1. måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt til info@horsenssportsrideklub.dk.

 

PERSONOPLYSNINGER

Når brugeren klikker rundt på dette websted, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Horsens Sportsrideklub samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig. Som registreret bruger hos Horsens Sportsrideklub har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Brugernavn og adgangskode.
Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold eller andre ydelser hos Horsens Sportsrideklub, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens eget ansvar at opbevare disse informationer betryggende og ikke videregive disse til andre.

 

NYHEDSBREVE

Nyhedsbreve udsendes via e-mail til den e-mailadresse kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen ved at slette sin profil eller framelde sig nyhedsbreve enten via link i mailen eller på brugerens profil.

 

FORBEHOLD

Horsens Sportsrideklub tager forbehold for taste- og prisfejl.
Horsens Sportsrideklub er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Horsens Sportsrideklub og dets leverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af dette websted, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for, at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov, eller at dette websted og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål. Horsens Sportsrideklub og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af dette websteds ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar. Horsens Sportsrideklub påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Horsens Sportsrideklubs ydelser på dette websted eller vore leverandørers.

 

KLAGER OG REKLAMATIONER

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til Horsens Sportsrideklub - se på dette websted under kontakt.