Klubmesterskabsregler 2024

Horsens Sportsrideklub afholder hvert år et klubmesterskab i både dressur og spring.

Det historiske overblik over klubmestrene i årene kan ses her for dressur og for spring.

I 2024 udvides desuden med et mini-mesterskab i spring.

Dressur afholdes typisk i marts måned indendørs og spring typisk i maj måned udendørs. Bestyrelsen og stævneudvalget beslutter dog, hvornår på året, klubmesterskaberne afvikles.

 

Generelle regler for klubmesterskaberne 2024:

Klubmesterskabsklasserne afholdes altid som E-klasser.

Der konkurreres om følgende titler indenfor dette interval af klasser:

Klubmester:

Dressur

Spring

Pony

LC1 – LA4

LC-LA**

Hest

LC1 – MB0

LD-LA**

 

Mini-mester:

Spring

Pony

LF- LD

Hest

60 - LE

 

Tilmelding: Der tilmeldes via DRF-GO

Start berettigede (ved anmeldelsesfristens udløb): Åben for alle HSR-ryttere på både klubplan og distriktsplan. Ryttere, der rider landsplan, er udelukket fra klubmesterskaberne.

Krav for at kunne deltage i vores klubmesterskabsklasser er, at man har været aktivt betalende medlem mindst 3 måneder før selve mesterskabsafviklingen (dokumentation for betalingen vil skulle kunne fremvises på forlangende)

Såfremt indskud for stævnestarten ikke er betalt forud for stævnet, vil man uden yderligere varsel blive slettet af startlisten. Ønsker man herefter alligevel at starte, skal der betales efteranmeldelsesgebyr og er kun muligt, såfremt tidsplan m.m. tillader det.

I hhv. dressur og spring findes der én klubmester for ponyer (dvs. at alle 3 pony-kategorier dyster mod hinanden) og én klubmester for hestene. Herudover afholdes der mini-mesterskab i spring i lavere højder. Der kan ikke både startes mini-mesterskab og klubmesterskab – kun 1 af delene i spring.

Mesterskabsklasserne afvikles såfremt der ved tilmeldingsfristens udløb er mindst 3 tilmeldte ekvipager i den pågældende mesterskabsklasse. Efteranmeldelse mod tillægsgebyr er muligt, såfremt klassen ikke er blevet aflyst.

Partsryttere kan også godt starte klubmesterskabsklasserne eller mini-mesterskabet, såfremt underviseren vurderer, at man er parat til det. Elevheste/ponyer kan kun starte én gang i en mesterskabsklasse.

Aktivitetsudvalget/juniorudvalget/underviserne kan evt. vælge at arrangere et elevmesterskab i dressur udover disse mesterskaber.

Hvor intet andet er angivet, da følges altid gældende reglementer hos DRF, som rytterne selv er ansvarlige for at holde sig ajour med.

 

Præmieoverrækkelserne for nr. 1, 2 og 3 i hver klasse foregår til hest - også i dressur.

 

Mesterskaber over flere afdelinger/flere dage har alm. placeringsrosetter i 1. afdeling/1. dag.

I 2. afdeling/2. dag er det alene det samlede resultat for de 2 dage, der præmieres for.

Se afsnittet under hhv. dressur og spring ift. evt. pointlighed. Skulle det utænkelige ske, at der alligevel fortsat er ligestilling, så ligeplaceres ekvipagerne, men der trækkes lod om rosetten, pokalen og tæppet, og for. nr. 2 og 3 trækkes der i så fald lod om rosetten.

Point i championatet tildeles ud fra:

Ved spørgsmål, kontakt da stævneudvalget på mail: staevne@horsenssportsrideklub.dk

 

Klubmesterskabsregler i spring 2024:

Der springes minimum i den højde, hvori ekvipagen tidligere har startet konkurrence i indenfor de seneste 12 måneder og gennemført med 0 fejl (hovedrunden). Undtaget herfra er B0-klasser.

Eksempel: Hvis en ponyekvipage (kat. 1) har startet LC = 80 cm med 0 fejl, LB* = 85 cm med 4 fejl, og LB** = 90 cm med 0 fejl, skal ekvipagen springe minimum 90 cm for at deltage i klubmesterskabet.

Desuden gælder DRF’s OUT-regler ift. evt. udelukkelse. Eneste undtagelse hertil er, at har man været placeret i højere klasser end LA**, springer man LA** (Åben for ryttere på distriktsplan)

Sidste års vindende klubmesterskabsekvipage kan ikke starte samme højde igen året efter, men skal mindst starte en højde højere – dog jf. ovenstående

Alle ekvipager konkurrerer mod hinanden uanset sværhedsgrad/højde.

Det er tilladt at tilmelde sig på flere ponyer/heste, men ingen rytter må starte mere end 1 pony/hest i 2. afdeling. Rytteren skal således meddele sekretariatet efter afslutningen på 1. afdeling, hvilken en af hestene/ponyerne, der rides på i 2. afdeling.

 

Klubmesterskabet, såvel mini-mesterskabet, rides over 2 hovedrunder i stilspringning begge i metode S2 (stilspringning)  lige efter hinanden (samme bane) og bedømmes af en stildommer.

 

HUSK! At skrive hvilken klasse (højde), du starter klubmesterskab i ved din tilmelding på DRF-GO.

 

 

Klubmestersskabsregler i dressur 2024:

Afvikling af klubmesterskabet i dressur afvikles over 2 afdelinger på 2 konkurrencedage, og dømmes af 2 forskellige dommere. Der betales ét samlet indskud, der dækker begge afdelinger af mesterskabet.

Ekvipagen starter i den højeste klasse, der er startet i indenfor de seneste 12 måneder og gennemført med mindst 62%. Undtaget herfra ”rene” showklasser/sløjfeklasser.

Desuden gælder DRF’s OUT-regler ift. evt. udelukkelse. Eneste undtagelse hertil er, at har man været placeret i højere klasser end LA5 Pony/ MB0 Hest, rider man LA4 for Ponyer og MB0 Heste (åben for ryttere på distriktsplan)

Sidste års vindende klubmesterskabsekvipage kan ikke starte samme klasse igen året efter, men skal mindst starte en klasse højere – dog jf. ovenstående.

Det er tilladt at tilmelde sig på flere ponyer/heste, men ingen rytter må starte mere end 1 pony/hest i 2. afdeling. Rytteren skal således meddele sekretariatet efter afslutningen på 1. afdeling, hvilken en af hestene/ponyerne, der rides på i 2. afdeling.

Alle ekvipager konkurrerer mod hinanden over de 2 konkurrencedage på opnået højeste procent – dog med kompensation for sværhedsgraden, der rides i. Kompensationen sker ved at gange det opnåede resultatet hos dommeren efter hver gennemridning med 1,0X.

X er sværhedsgraden jf. DRF’s tabel i det gældende reglement. Se også nederst her på siden for 2024.

Eksempel: sværhedsgrad 2 og rytteren red jf. dommeren til 68,5% dag 1. Der kompenseres ved at gange de 68,5% med 1,02 = 69,87% som bliver det samlede resultat for dag 1.

 

HUSK! At skrive hvilken klasse, du starter klubmesterskab i ved din tilmelding på DRF-GO.

 

Sværhedsgrader i dressur 2024 jf. DRF: