Bestemmelser for klubmesterskaberne i Horsens Sportsrideklub

 

Horsens Sportsrideklub afholder hvert år et klubmesterskab i både dressur og spring.

Dressur afholdes typisk i marts måned indendørs og spring typisk i maj måned udendørs.

 

Generelle regler for klubmesterskaberne 2023:

Klubmesterskabsklasserne afholdes altid som E-klasser.

Der konkurreres om følgende titler:

  1. Dressur – pony* – (LC - LA4)
  2. Dressur – hest* - (LC-LA6)
  3. Spring - pony (LC-LA)
  4. Spring – hest (LD – LA)

*Hvis der er min. 3 deltagere i henholdsvis LC dressurklasserne og også minimum 3 i LB/LA dressurklasserne, så opdeles det i 2 mesterskabsklasser. 

Tilmelding: Der tilmeldes via DRF-GO

Start berettigede (ved anmeldelsesfristens udløb): Åben for alle HSR-ryttere på både klub-distrikt- og landsstævneplan.

Krav for at kunne deltage i vores klubmesterskabsklasser er, at man har været aktivt betalende medlem mindst 3 måneder før selve mesterskabsafviklingen (dokumentation for betalingen vil skulle kunne fremvises på forlangende)

Såfremt indskud for stævnestarten ikke er betalt forud for stævnet, vil man uden yderligere varsel blive slette af startlisten. Ønsker man herefter alligevel at starte, skal der betales efteranmeldelsesgebyr.

Der findes én klubmester for ponyer (dvs. at alle 3 pony-kategorier dyster mod hinanden) og én klubmester for hestene.

Mesterskabsklassen afvikles såfremt der ved frameldingstidspunktets udløb er mindst 3 tilmeldte ekvipager i den pågældende mesterskabsklasse.

Partsryttere kan også godt starte klubmesterskabsklasserne, såfremt underviseren vurderer, at man er parat til det. Elevheste/ponyer kan kun starte én gang i en mesterskabsklasse i spring. I dressur kan hesten/ponyen startes 2 gange, hvis der er 2 kvartparter. Aktivitetsudvalget kan vælge at arrangere et elevmesterskab udover disse mesterskaber.

Klubmesteren får rosette, tæppe og pokal.

Placerede som nr. 2 og 3 får klubmesterskabsrosetter. Evt. øvrige placerede får alm. rosetter.

 

Ved pointlighed trækkes der lod om rosetten, pokalen og tæppet og for. Nr. 2 og 3 trækkes der i så fald lod om rosetten.

Ved spørgsmål, kontakt da stævneudvalget på mail: staevne@horsenssportsrideklub.dk

 

Klubmestersskabsregler i dressur:

Der rides minimum det program, hvori ekvipagen har fået placering i til klub- distrikt-, eller landsstævne.

Har man været placeret i LA5 Pony/ MB0 Hest - eller højere klasser, rider man LA4 for Ponyer og LA6 Heste.

Det er tilladt at tilmelde flere ponyer/heste, men man kan kun blive placeret med èn.

Samme ekvipage må ikke starte begge mesterskaber (LC og LB/LA)

Klubmesterskabsklasserne i dressur dømmes af 2 dommere.

I tilfælde af pointlighed, vinder den rytter med højeste gennemsnitskarakter i samlet indtryk (De sidste 4 karakterer, der vinder). Skulle der også være lighed her, er der 2 klubmestre (se de generelle regler om lodtrækning)

 

2024: Vi gør opmærksom på, at der kommer ændrede regler for klubmesterskaberne i dressur for 2024.

Ændringerne vil komme til at bestå i, at der rides 2. afdelinger, og bedst af de 2 ridt, bliver den nye klubmester.

Herudover afskaffes opdelingen af klasserne (ved mere end 3 ekvipager i de 2 sværhedsgrader), så der fremover kun vil kunne være 1 klubmester for ponyer og 1 klubmester for heste.

Beregningsmodel hertil ift. sværhedsgraderne indføres. 

 

Klubmesterskabsregler i spring:

Der springes minimum i den højde, hvori ekvipagen har fået placering i til klub-, distrikts-, eller landsstævner – dog højest LA** og lavest LC for ponyer og lavest LD for hestene.

Har man været placeret i højere klasser, springer man LA** (Åben)

Vi udskriver klubmesterskab i metode B12 jf. DRF´s gældende regler, hvilket betyder, at 1. hovedrunde rides i 1. afdeling, og 2. hovedrunde rides i 2. afdeling. Er der herefter lige placerede, rides der en omspringning.

Startrækkefølgen i 2. afdeling (2. hovedrunde) dannes ud fra resultatet i 1. afdeling (1. hovedrunde), så den med det bedste resultat starter sidst.

I 1. hovedrunde må man starte flere ponyer/heste, men det skal meddeles, hvilken pony/hest man starter på i 2. afdeling.

Den højde, der rides i 1. runde, er også den højde, der rides i 2. runde.

HUSK! At skrive hvilken klasse (højde), du starter klubmesterskab i ved din tilmelding.