I Horsens sportsrideklub ønsker vi en åben dialog og god information til og  med alle vores medlemmer af klubben samt også gerne forældrene til de klubmedlemmer, der er under 18 år.

Derfor afholder vi med jævne mellemrum såkaldte medlemsmøder, som lidt kan sammenlignes med et "forældremøde"  på en skole.

På vores medlemsmøder bestræber vi os på at informere om, hvad der rører sig i klubben, hvilke ting der arbejdes med i udvalgene, rekruttering af frivillig hjælp til specifikke, kommende opgaver, og vi opfordrer desuden jer som medlemmer til at komme med ønsker til emner, der ønskes drøftet på vores medlemsmøder.

Vi forventer at holde op til ca. 3 medlemsmøder om året, hvis der er behov for det, men vi afholder det som sagt efter behov - et behov I som medlemmer dermed selv har indflydelse på at præge.

Som medlem er du velkommen til at opfordre til et medlemsmøde. Har du et emne, du ønsker drøftet på næste medlemsmøde, beder vi dig lægge en seddel med emnet i postkassen ved det indendørs cafeteria. Alternativt kan man også skrive en mail til bestyrelsen på følgende mail: info@horsenssportsrideklub.dk

Der er tale om uformelle møder med mulighed for en åben snak om ønsker, behov, eventuelle problematikker eller behov for uddybende information. Der tages ikke beslutninger om væsentlige emner under et medlemsmøde, men hvis en beslutning er nødvendig omkring et emne, vil emnet blive bragt videre og drøftet på det kommende bestyrelsesmøde.

Vi vil gerne opfordre alle vores klubmedlemmer (inkl. elevskolen) samt forældre hertil til at deltage i vores medlemsmøder.

Se vores kortfattede referater fra vores tidligere medlemsmøder her på hjemmesiden under fanen "information".