Gennemgang af reglementsændringer 2024

under Dansk Rideforbund.

Hvad skal I være særligt opmærksomme på af ændringer i de forskellige reglementer?

 

Husk du altid selv er ansvarlig for at have sat dig ind i Dansk Rideforbunds reglementer forud for stævnestart. Du finder reglementerne her

 

Generelt: Hestevelfærd står højt på dagsordenen. DRF arbejder på flere fronter. Kigger meget på konfliktadfærd, TD og dommer kan sætte ind overfor dette under stævnet. Mere end en markør. Læs eller genlæs side 5-10 i fællesreglementet, som man eller altid springer over

Fællesreglementet er altid udgangspunktet og der man starter (omtales Bibelen 😉):

 

FÆLLES REGLEMENTET (Udvalgte ændringer):

 

16. Overdreven brug af pisk indberettes til DRF.  2 på hinanden følgende indberetninger i en periode på 24 mdr. udløser karensperiode på 60 dage!

19. Hestens ydeevne er justeret ned

20. 4 år’s må først starte 1. stævne 1.juli. (ændringer af championater er på vej)

25. Nye vaccine regler for dem der starter forfra med Vaccine efter 1. januar 2024. (passer så med FEI)

47. TD´s funktionstid er sat ned. På stævnedage med mere end 8t ridning skal der være 2 TD’er.

65. D-stævner/klasser må nu kun udskrives i svh. 0-2

73. Frameldningsfrist i dressur ændret fra 3 til 2 dage (nu ens med spring)

76.1. Kun stævneaktivitet i tidsrummet mellem 7.30-22.00.

81.1 Motionering af hest ved hånd på stævnepladsen: under 18 år skal være iført ridehjelm og forsvarligt fodtøj. Og hesten skal føres i hovedtøj.

 

DRESSUR (Udvalgte ændringer):

 

19.1 max 1 start pr.dag i svh 3-8 hest og max 1 i svh,5-6 pony.

35. Sporer der vender opad giver fradrag på -2 (se også sidste side i reg. om sanktioner)

60.2 NYE OUT regler: 5 resultater med 68% eller derover = OUT ( og altså ikke placeringer!)

63.1 Sløjeklasse udskrevet som %-klasse tæller med i OUT. Sløjfeklasse udskrevet som showklasse tæller ikke med i OUT. Med opråber/trækker skal den udskrives som showklasse selvom det er en %-klasse.

67. Propositioner: c-klasser svh.1-5 hest altid 2 afd. Resultater følger rytter og ikke equipagen! Min 3 i hver afdeling (A & B) og 8 i alt for at klassen kan afvikles udelt. Ved færre, så sammenlægges de. Overvej om i fortsat vil have doteringer, for det er frivilligt.

A: Kun for ryttere der ikke har opnået 3 resultater med mere end 68 %

B: åben for alle. DRF bruttotrup og eksaminerede beridere skal altid melde her. Læs mere på 77. samt se også FAQ på hjemmesiden.

 

SPRING (Udvalgte ændringer):

7.2.2 Tilladte bid i d-klasser, se appendix på hjemmesiden.

17.2.6 Glidetøjler slet ikke tilladt i d-klasser.

20. 4 års nu kun metode B0, svh. 0

35.2 Ridebukser igen hvide fra og med c-klasser.

35.4 Ponysporer max 2 cm også kat 1. Se evt. video på FB omkring, hvordan der måles helt inde fra støvlen!

51.4 Dommers dømmetid er max 6 timer (og også max 170 starter)

52.7 krav om banedesignerassistent på stævnedage med mere end 300 starter. Den med mere end 8 klasser og 10t er fjernet til d-stævner.

81.1 Husk krav om markering på støtter 60-160 cm. NYT i svh. 0-2, hvor der nu kun nå springes højden på klassen. Fra svh.3 max 10cm højere end klassen på opvarmningen.

81.2.3 til c-stævner skal der være min. 15 min til banepåvisning (gå banen igennem).Ved pony kortere mellem kategorierne. (mesterskaber 20 min)

81.13 Equipagen udgår ved mere end 20 fejl på forhindringerne (dvs. ekskl. tidsfejl) .